Telugu

March 1, 2011

శివాషోత్తర శతనామములు

ఓం శివాయ నమః
ఓం మహెశ్వరాయ నమః
ఓం శంభవే నమః
ఓం పినాకినె నమః
ఓం శశిశెఖరాయ నమః
ఓం వామదెవాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం కపర్దినే నమః
ఓం నీలలొహితాయ నమః
ఓం శంకరాయ నమః
ఓం శూలపాణయె నమః
ఓం ఖత్వంగినే నమః
ఓం విష్హ్నువల్లభాయ నమః
ఓం శిపివిశ్హ్నయ నమః
ఓం అంభికానాథాయ నమః
ఓం శ్రీకణ్ఠాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం త్రిలొకెశాయ నమః
ఓం శితికణ్ఠాయ నమః
ఓం శివాప్రియాయ నమః
ఓం ఉగ్రాయ నమః
ఓం కపాలినె నమః
ఓం కామారయె నమః
ఓం కాసురసుధానాయ నమః
ఓం గంగాధరాయ నమః
ఓం లలాతాక్షాయ నమః
ఓం కాలకాలాయ నమః
ఓం కృపనిధాయే నమః
ఓం భీమాయ నమః
ఓం పరశుహస్తాయ నమః
ఓం మృగపానయే నమః
ఓం జటాధరాయ నమః
ఓం కైలాసవాసినె నమః
ఓం కవచినే నమః
ఓం కఠొరాయ నమః
ఓం త్రిపురాన్తకాయ నమః
ఓం వృషంకాయ నమః
ఓం వ్రిశ్హభారుదయ నమః
ఓం భస్మొద్ధూలిత విగ్రహాయ నమః
ఓం సామప్రియాయ నమః
ఓం స్వరమయాయ నమః
ఓం త్రయీమూర్తయె నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం పరమాత్మనె నమః
ఓం సొమసూర్యాగ్నిలొచనాయ నమః
ఓం హవీష్ నమః
ఓం యజ్ఞమయాయ నమః
ఓం సోమాయ నమః
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
ఓం సదాశివాయ నమః
ఓం విశ్వెశ్వరాయ నమః
ఓం వీరభద్రాయ నమః
ఓం గణానాథయ నమః
ఓం ప్రజాపతయె నమః
ఓం హిరణ్యరెతసె నమః
ఓం దుర్ధర్శ్హాయ నమః
ఓం గిరీశాయ నమః
ఓం గిరిశాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః 
ఓం భుజన్గాభుశణాయ నమః
ఓం భర్గాయ నమః
ఓం గిరిధన్వనే నమః
ఓం గిరిప్రియాయ నమః 
ఓం క్రిత్తివాససె నమః
ఓం పురారాతయె నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః
ఓం మృత్యున్జయాయ నమః
ఓం సూక్ష్మతనవె నమః
ఓం జగద్వ్యాపినె నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం వ్యొమకెశాయ నమః
ఓం మహాసెనజనకాయ నమః
ఓం చారువిక్రమాయ నమః
ఓం రుద్రాయ నమః
ఓం భూతపతయె నమః
ఓం స్థాణవె నమః
ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం ఆశ్హ్తముర్తయే నమః
ఓం అనెకాత్మనె నమః
ఓం సాత్వికాయ నమః
ఓం శుద్దవిగ్రహాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ఖణ్డపరశవె నమః
ఓం అజాయ నమః
ఓం పాశవిమొచకాయ నమః
ఓం మ్రిదయ నమః
ఓం పాశుపతయే నమః
ఓం దెవాయ నమః
ఓం మహాదెవాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం భగానేత్రభిదే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
ఓం హరాయ నమః
ఓం పుష్హదంతభిదే నమః
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
ఓం సహశ్రాపడే నమః
ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః
ఓం అనన్తాయ నమః
ఓం తారకాయ నమః
ఓం పరమెశ్వరాయ నమః

tags: shivashtottarams in telugu, shiva ashotarams in telugu, telugu shiva slokas, telugu mantras

Powered by WordPress